Jeroen de Groot

News

Iliaktida, tehuizen Lesbos vluchteling kinderen

Jun 13, 2017

Jeroen de Groot samen met Vasiliki Andreadelli, oprichtster van Iliaktida

123 kinderen van 11 tot 18 jaar

In 8 verschillende tehuizen bevinden zich 123 kinderen van 11 tot 18 jaar, gestrand op Lesbos zonder ouders. Vasiliki Andreadellie is in 1999 de organisatie Iliaktida gestart. Met inmiddels 182 mensen zet zij zich op Lesbos in voor hulpbehoevenden. De 'minor-huizen' vallen onder haar verantwoordelijkheid.
Iliaktida heeft een schooltje waar de kinderen elke dag naar toe gaan. Deze mooie organisatie heeft ons gevraagd het muziekprogramma voor deze 123 minors te faciliteren. Muziek instrumenten (gitaar en percussion) zijn reeds besteld. Muziekleraren worden thans uitgeselecteerd.
Juni 2017 vangt dit project met drie leraren aan.